NYHETER

FRAMGÅNGSRIKA KULTURFÖRETAG VIKTIGT FÖR SAMHÄLLET

Körkampen, musikkryss, krogshower och teater. Koncepten som Skoglund Entertainment AB arbetar med är många. Den senaste satsningen är en show på Folkets hus i Ulricehamn. Men ekonomin är alltid svår och affärsutveckling är en utmaning som berör hela samhället.

­– För mig är frågan att kombinera kultur och företagande viktig. I princip allt går att förpacka och sälja mot företag, till exempel. Det finns mycket forskning som visar på hur viktig kulturen är för människan och att bland annat körsång ökar människors välmående, säger Rickard Skoglund, som driver underhållningsbolaget tillsammans med Maria Skoglund.

Affärsidéer, olika typer av samarbeten, koncept som kan riktas till både företag och konsumenter. Vilka är kunderna och vad är behovet som produkten eller tjänsten ska fylla? För ägarna av Skoglund Entertainment är det här helt centrala frågor. Underhållningsbranschen är svår.

Den senaste satsningen är en show på Folkets hus i Ulricehamn. Rickard Skoglund berättar om hur han arbetar för att få ekonomin i ett sådant projekt att gå ihop.

– Först har vi en hyra och så har vi ett antal stolar som vi då kan ta biljettintäkter för. Jag ska ha musiker, ljud och ljudtekniker på plats, manus ska skrivas och artister ska repa och arbeta tillsammans innan det här. Det här är en svår ekvation.

För många musiker som deltar i den här typen av satsningar vet inte i förväg hur mycket de kommer att kunna få betalt för den här typen av arbete.

– Många spelar helt enkelt på dörren, man får ersättning utifrån hur bra biljettförsäljningen går. Jag arbetar massor av timmar som jag inte alls kan räkna med att få ersättning för medan jag i andra uppdrag kan ta ut en helt annan ersättning.

Frågorna behöver lyftas, människor behöver få den insynen, menar Rickard Skoglund.

– I våra egna uppsättningar mot allmänheten behöver vi arbeta tålmodigt och mycket ideellt vilket både är spännande och utmanande. Våra företagsevent är konkretare och snabbare både arbetsmässigt och ekonomiskt, säger Rickad Skoglund.

Biljettförsäljningen till showen i Ulricehamn har börjat. Man samarbetar med andra lokala aktörer för att kunna ge publiken en riktigt bra upplevelse. Det ska bli en helkväll med humor och musik.

– Kultur är en viktig fråga för ett samhälle. Forskning visar även på att människor flyttar till en stad där det finns aktiviteter och ett rikt kulturliv. Detta är en del av vårt arbete att försöka etablera och utöka kulturlivet i Ulricehamn i kombination med våra företagsevent som vi arbetar med kontinuerligt.

Facebook
LinkedIn
Instagram

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek