NYHETER

Lunchföreläsning , Väveriet i Uddebo

30 augusti, Digitaliserad kreativitet

Fokus för dagen: Hur kan du som kreativt företag och entreprenör utnyttja digitaliseringens möjligheter, utan att drunkna i en övertro på teknik? Den kreativa sektorn har en enorm potential för ett litet men kunskapsintensivt land som Sverige. Samtidigt hamnar de kreativa näringarna ibland mellan stolarna och behöver hitta sina egna sätt att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Allergier, tillgänglighet, etc.

Praktisk information:

Plats: Matväven/Uddebo Väveriet, Kilavägen 11, 51492 Uddebo
Tid: 11.30 lunchmingel
12.00-13.00 föreläsning

Detta är en del i den kostnadsfria utbildningssatsningen DigiCreate som finansieras av ESF-rådet.

Facebook
LinkedIn
Instagram

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek