NYHETER

Heldagsföreläsning, Borås

8 november, Kommunikation & marknadsföring, Så når du dina kunder i en digital nätverkslogik

Fokus för dagen: Kända och beprövade kommunikations- och marknadsföringsmodeller är utmanade och behöver förändras. I en tid när vi kommunicerar i och genom nätverk, fungerar inte längre bara masskommunikation eller reklam som vi är vana vid. Vad behöver vi veta om vilka beteenden som styr och hur kan vi jobba med budskap och dialog, så att vi når fram i de digitala nätverkens brus? Vi jobbar med att förstå det förändrade kommunikationslandskapet och utforskar nya möjligheter att nå våra kunder.

Allergier, tillgänglighet, etc.

Praktisk information:

Plats: återkommer med information.
Tid: 09.00 – 16.00, frukost serveras från 8.30

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Detta är en del i den kostnadsfria utbildningssatsningen DigiCreate som finansieras av ESF-rådet.

Facebook
LinkedIn
Instagram

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek