NYHETER

Lunchföreläsning, Hotell Lassalyckan, Ulricehamn

11 oktober, Vår innovativa framtid

Möt Anders Wikkström RISE Sics, Västerås. Senior forskare och PhD i Innovation och Design

Anders stora intresse är att få människor att växa och han försöker befinna sig i olika situationer där han hela tiden kan lära sig nya saker och bidra med sin kunskap. Som forskare är han intresserad av förutsättningar för innovation, det som vanligtvis kallas för innovationsklimat, och hur man kan mäta och analysera detta för att skapa värde för organisationer. Under de senaste 20 åren har Anders utvecklat egna metoder och verktyg för att bedriva workshops och utvecklingsprocesser med en mängd olika inriktningar.

 

Anders kommer att prata om hur du skapar förutsättningar för innovation i din organisation.

Som ledare i en organisation behöver man skapa förutsättningar för såväl effektivitet som innovation bland sina medarbetare. För många blir balansgången mellan dessa två förhållningssätt ofta en utmaning och man tenderar att fokusera på antingen eller. Tyvärr hamnar fokus allt för ofta på effektivitet och i det kortsiktiga perspektivet är naturligtvis det viktigast, men utifrån ett långsiktigt perspektiv behöver balansen bli jämn och mer tid ägnas åt innovation. Svårigheten är att det krävs helt olika förutsättningar för medarbetare och ledare. och en förståelse för dessa. När man väl förstår kan man jobba med att ständigt förbättra förutsättningarna och lära sig vad som påverkar just din verksamhets förutsättningar.


Allergier, tillgänglighet, etc.

Praktisk information:

Plats: Hotell Lassalyckan
Tid: 11.30-13.00

Detta är en del i den kostnadsfria utbildningssatsningen DigiCreate som finansieras av ESF-rådet.

Facebook
LinkedIn
Instagram

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek