Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Får någon en idé fångar vi upp den oavsett om det handlar om en vinstdrivande affär för kund, nytt Krook & Tjäder-kontor, ett eget förslag på projekt eller att agera och debattera i vår samtid. Vad kan vi göra för ökad integration, mångfald och internationalisering i arki-tektbranschen?

Cernera

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag äger, förvaltar och utveck-lar vi kommersiella fastigheter. Vi bygger morgondagens bostäder i utvalda till-växtregioner och sedan tre decennier jobbar vi varje dag med vår passion – att skapa attraktiva platser och områden där människor vill leva, bo och jobba. Platser med hjärta i varje rum.

Vi arbetar aktivt för en levande stadsmiljö. För även om våra fastigheter är grunden i vår verksamhet, är vi lika intresserade av människorna som vistas där. Att forma at-traktiva platser för framtiden och skapa ett långsiktigt värde. För oss själva, för våra kunder och för vårt samhälle.