Götessons

Götessons Design Group har samlat expertis inom ljudmiljö, kontorsmiljö samt möbel- och inredningsdesign. Varumärken Götessons, Akustikmiljö, David Design, GSIGN, FROM: och det senaste tillskottet Scan Sørlie har alla det gemensamma målet att bidra till den hållbara människan. Genom ett väl genomtänkt produktkoncept skapar vi funktionella och kreativa arbetsmiljöer.

Inom koncernen använder vi varandras kompetenser inom respektive område. Ett exempel är Loop by Götessons – ett hållbarhetskoncept där vi återbrukar produkter och material cirkulärt om och om igen i stället för att bygga affären på traditionell och linjär konsumtion som börjar i en fabrik och slutar på en soptipp. Götesson Design Group ska nå tillväxt med ett mänskligt perspektiv och leva upp det gemensamma löftet ”Human design, human growth.”

MinnyMind Arkitekter AB

MinnyMind Arkitekter utvecklar nya och gamla fastigheter i nära samarbete med fastighetsbolag och medkonsulter. Vår spetskompetens är ombyggnad av befintliga fastigheter för nya ändamål samt bostäder – nybyggnad såväl som ombyggnad.
Med gedigen erfarenhet och stort kontaktnät i branschen kan vi vara med från första skiss till inflyttning och tar gärna rollen som spindel i nätet.

Cernera

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag äger, förvaltar och utveck-lar vi kommersiella fastigheter. Vi bygger morgondagens bostäder i utvalda till-växtregioner och sedan tre decennier jobbar vi varje dag med vår passion – att skapa attraktiva platser och områden där människor vill leva, bo och jobba. Platser med hjärta i varje rum.

Vi arbetar aktivt för en levande stadsmiljö. För även om våra fastigheter är grunden i vår verksamhet, är vi lika intresserade av människorna som vistas där. Att forma at-traktiva platser för framtiden och skapa ett långsiktigt värde. För oss själva, för våra kunder och för vårt samhälle.

Med stöd från