Creative Cluster

Om Creative Cluster

På den här sidan hittar du en mängd artiklar och reportage om företag och människor inom den bransch som formellt går under namnet kreativa- och kulturella näringar. Att lyfta upp människor, idéer, nya satsningar, siffror från branschen och så vidare är en del av den strategi som ligger bakom Creative Cluster – att synliggöra, stärka och förbättra villkoren för människor och företag i branschen.

De ämnen, frågor och människor vi lyfter gör vi utifrån perspektivet att det är av nytta att det synliggörs. Vi vill att människor inom branschen ska få syn på varandra men också att kunder och samarbetspartner ska se den breda kompetens och det utbud av tjänster och produkter som finns bland de här företagen.

Creative Cluster vill verka för innovation inom den kreativa näringen i Boråsregionen.

Med stöd från