Creative Innovation

När: 28 september 2021, kl. 08:30 – 12:00

Behöver du kompetensutveckla dig för att kicka igång din verksamhet och maxa din potential? Bra, för nu kan du anmäla dig till andra om gången av Creative Innovation!

Pandemi eller inte, globalisering och digitalisering medför krav på anpassning, utveckling och innovation och för kreativa och kulturellt präglade företag är det av största vikt att hänga med i utvecklingen.

Creative Cluster arbetar ständigt med att utveckla möjligheterna och bredda kompetensen hos kreativa och kulturella företag och just nu gör vi det genom att starta upp den spännande utbildningsserien ”Creative Innovation”. Utbildningen riktar sig till dig som driver en egen liten firma, är anställd på ett större bolag med kreativa arbetsuppgifter eller är en del av en förening. Syftet med Creative Innovation är att du ska lära dig nytt som skapar nytta i din verksamhet och hela utbildningsserien finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås stad.

Under sex månader deltar du i sex workshops med olika teman, samt arbetar i smågrupper med andra deltagare för att implementera det föreläsarna och workshopledarna lär dig, men också för att dra nytta av varandras kompetenser och utöka ditt nätverk. Du kommer bland annat få jobba med att analysera kundgrupper, skapa affärsmodeller med hjälp av Business Model canvas och förstå hur cirkularitet och hållbarhet kan skapa mervärde för dina tjänster/produkter. Utbildningsgruppen kommer att bestå av totalt 20 deltagare.

Utbildningens träffar är:
28 september – Introduktion och uppstart med tema framtidsspaning samt kundbehov
26 oktober – Hållbarhet, cirkulär ekonomi och robusthet
30 november – Business model canvas – Identifiera nya möjligheter
18 januari – Förändring och förändringsledning – skapa handlingsplan
22 februari – Marknadsföring och försäljning
22 mars – Pitch och summering
Varje utbildningstillfälle håller på mellan kl. 08:30 – 12:00 och eftermiddagarna ägnas åt eget arbete.

Creative Innovation är finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stad.

På grund av omständigheterna med Covid-19 kommer själva utbildningsdagarna att ske digitalt, men vi hoppas på en festlig fysisk avslutning. Creative Clusters medlemmar har förtur till platserna.

Ladda ned PDF med ytterligare information
Ladda ned PowerPoint med preliminär arbetsprocess

Anmäl dig

Sista anmälningsdatum är 15 september

[ninja_form id=3]