Fokus Boråsregionen

Välkommen till en dag att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.

”Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.”

Ur programmet

Platsens Attraktivitet och Besöksnäringens roll för attraktiviteten
Helena Nordström, Placebrander.

Så här gjorde vi – fyra kommuner i samverkan, utmaningar och framgångar
Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Sara Nylund, (S), Härnösands kommun och ledamot i Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

FIS World cup crosscountry – summering av härliga dagar 26-27 januari 2019

Besöksnäringens utmaningar och trender
Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige

Branschens syn på Besöksnäringens roll i samhället
Carl Johan Swanson, Kommunikationschef Visita

Vad är vi kända för?
Redovisning av den färska undersökningen om vad människor runt om i Sverige associerar med vår region.

Samtal kring det fortsatta utvecklingsarbetet
Moderator: Pernilla Warberg

Välkommen!