NYHETER

RYDAL LADDAR FÖR UTVECKLING

Hur kan vi samverka för att få ett ännu mer levande samhället, ännu fler besökare och underlätta för business bland företagare, kreatörer, ideella krafter och konstnärer?

När kulturliv, näringsliv och kommun träffades för ett frukostmöte i Rydal på måndagsmorgonen var det med engagemang som deltagarna gick in i diskussioner om visioner för Rydal, om hur man tillsammans med offentliga medel och ideella krafter kan underlätta och låta ännu mer växa och frodas runt museet i Rydal.

Creative Cluster var på plats för att fånga upp viktiga frågor.

Visioner och mål

Att arbeta aktivt utifrån att lägga fler och fler byggstenar intill varandra är hela grunden med klustertanken. Ju fler kommunala verksamheter man kan samla i ett samhälle som Rydal desto mer skulle det bidra till annan verksamhet, till kulturliv och till att till exempel konstnärer som bedriver företag på orten kan få fler besökare till sina verksamheter.

Initiativet till träffen i Rydal togs av Gunvor Alexandersson, enhetschef stab- och utvecklingsenheten. På plats fanns ansvariga inom de offentliga verksamheterna som är representerade i Rydal, byalagsrepresentanter, konstnärer, företagare inom kreativa näringar och fastighetsägare.

Diskussionerna gick runt Rydal som behöver fler besökare, fler aktörer och tillsammans kan den visionen bli verklighet i framtiden.

Frågor som togs upp

Facebook
LinkedIn
Instagram

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek