Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ansvarig för personuppgifter som hanteras inom Creative Cluster är Styrelsen för Creative Cluster.

Vi sparar de uppgifterna du lämnar till Creative Cluster i syfte att tillhandhålla de tjänster och produkter som du har önskat genom ditt medlemskap i Creative Cluster. Exempel på det är Nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang, utskick gällande utbildningar, samt publicering av företagsnamn, hemsideadress, telefonnummer och mail på creativecluster.se

Vi lämnar ej ut uppgifter till tredje man utan att först ställa en förfrågan till dig.

Som registrerad har du rätt till registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig. För registerutdrag kontakta Ingrid Nyman, 0768887103 eller ingrid.nyman@boras.se

Vid avslutande av medlemskap raderas dina uppgifter i samband med kommande årsskifte.

Med stöd från