Novik Media och Kommunikation

Whatever, however, whenever you need great content. Swift and reliable quality.

Kreatör och problemlösare. Van att analysera och att själv driva projekt. Helt tvåspråkig svenska/engelska.