OM CREATIVE CLUSTER

ARTIKLAR OCH REPORTAGE

DÄRFÖR HAR VI SKAPAT DEN HÄR SIDAN

På den här sidan hittar du en mängd artiklar och reportage om företag och människor inom den bransch som formellt går under namnet kreativa- och kulturella näringar. Att lyfta upp människor, idéer, nya satsningar, siffror från branschen och så vidare är en del av den strategi som ligger bakom Creative Cluster – att synliggöra, stärka och förbättra villkoren för människor och företag i branschen.

De ämnen, frågor och människor vi lyfter gör vi utifrån perspektivet att det är av nytta att det synliggörs. Vi vill att människor inom branschen ska få syn på varandra men också att kunder och samarbetspartner ska se den breda kompetens och det utbud av tjänster och produkter som finns bland de här företagen.

Creative Cluster vill verka för innovation inom den kreativa näringen i Boråsregionen.

Verksamhetsberättelse 2017

CREATIVE CLUSTER

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED EN KREATÖR?

Våra medlemmar är till exempel skribenter, arkitekter, designer, programmerare, artister och författare.

Ett av målen för Creative Cluster är att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk. Initiativtagare och huvudman för Creative Cluster är Borås Stads Näringslivsenhet. Creative Cluster, då under namnet Creative Camp, startade våren 2012.

 

 

Läs mer på:

SAMARBETEN

FORMEL FÖR FRAMGÅNG

Creative Clusters ansvar är att skapa kreativa möten för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som tror på idén om att relationer och utbyte av idéer skapar goda affärer och ett bättre samhälle att leva och verka i. För att lyckas krävs samarbeten. Därför är våra partners väldigt viktiga för oss.

Brygghuset

Du har idéerna – Vi har lokalerna! Det är precis så vi vill jobba! Vi tror på ett tillåtande klimat där vi erbjuder ALLA möjligheten att presentera egna idéer om arrangemang och spännande projekt i huset, från start till mål, i hela genomförandeprocessen.

Elitkontoret

Coworkingkontor i Borås för kreatörer och entreprenörer som ser nyttan av att dela miljö med likasinnade. Människor som förstår att det nya arbetssättet handlar om att interagera med inspirerande människor.

FutureLab

Konsult för affärsarkitektur som utvecklat Creative Cluster och representeras i rådet av Christian Alçenius.

STYRELSE

PLATTFORM GENOM UNIKA KOMPETENSER

Styrelsen för Creative Cluster är invalda utifrån sina unika kompetenser och nätverk inom relevanta branscher. Styrelsens uppdrag består i att utveckla Creative Cluster för att ge det reell ekonomisk och kreativ betydelse.

STYRELSE FÖR CREATIVE CLUSTER

Ordförande
Johan Bengtsson, Brainforest

Ledamöter

Sarah Norving, Drivhuset
Patrik Hjert, Cernera
Mårten Dahlin, DTH Arkitekter
Sophia Jonsson, Näringslivsenheten Borås Stad

Suppleant
Catrin Ljung, Borås Tidning
Peter Ljungstrand, Rise

BLI MEDLEM

Creative Cluster finns till för företag, organisationer, institutioner, myndigheter och enskilda individer som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna.

MEDLEMSAVGIFTER

– Insatskapital 500 sek
– Betalas endast då du blir medlem i föreningen.
– Årlig medlemsavgift: 250 sek
– Årlig serviceavgift för företag med fler än 5 anställda: 2500 sek