En kreativ arena med möten som bär frukt

Creative Clusters medlemmar är såväl ensamföretagare, småföretagare och större bolag. Denna mix skapar förutsättningar för kunskapsutbyte, kompetensflöden och framtida affärssamarbeten. Genom möten mellan människor knyts ständigt nya trådar, i och utanför nätverket.

Pris

Företag och privatpersoner:
250 kr/år 

Serviceavgift:
250 kr/år
Går till aktiviteter i föreningen och betalas av samtliga medlemmar.

Insatskapital:
500 kr
Betalas endast en gång i samband med att du blir medlem.

Registrera dig

Kontaktperson