Om oss

Ett kreativt kluster

Vi är precis vad vi heter. Ett kluster av företag och entreprenörer inom kreativa och kulturella branscher. Hos oss samlas små och stora företag för att stärka och inspirera varandra. Fokus ligger framför allt på att stötta och utveckla mindre bolag, många av våra medlemmar är enmansföretag.

”Creative Cluster och utbytet med övriga medlemmar är ovärderligt – det får mig att växa och inspireras som företagare.”

Malin Ahlgren, The Local Studio

Med ett välbalanserat utbud av aktiviteter, evenemang, utbildningar och nätverksträffar utgör Creative Cluster en gynnsam arena för kreatörer som vill utveckla sitt entreprenörskap och realisera sina affärsidéer. Vill du också vara med?

Årsavgift 2024: 500 kr
(insatskapital tillkommer för nya medlemmar, en engångssumma på 500 kr)

Ett annorlunda affärsnätverk

Creative Cluster är inte som andra affärsnätverk. Visst har vi fokus på affärsutveckling, men med kreatörens perspektiv som utgångspunkt.  

Som kulturarbetare eller egenföretagare inom kreativa områden ligger fokus ofta primärt på uppgiften och att driva företag kan kännas svårt, framför allt i början. Därför erbjuder Creative Cluster sina medlemmar en annorlunda arena, där affärsutveckling anpassas till medlemmarnas behov.

”Creative Cluster har gett mig ett sammanhang och känslan av att ha kollegor.” 

Medlem Frida Persson, Fridas Blomster

Vår styrelse

Styrelsen för Creative Cluster är invalda utifrån sina unika kompetenser och nätverk inom relevanta branscher. Styrelsens uppdrag består i att utveckla Creative Cluster för att ge det reell ekonomisk och kreativ betydelse.

Ordförande
Pia Johansson, iBoxen

Ledamöter
Patrik Hjert, Cernera
Peter Ljungstrand, RISE
Sara Thiel, Borås Stad
Therese Fredman, Fredman m.fl. AB

Suppleant
Tina Nyberg, Storasyster AB
Johan Bengtsson, Brainforest

Adjungerande
Ingrid Nyman, Creative Cluster
Pia Andersson, Creative Cluster
Marike Wolter, Borås Stad

Vårt syfte

Creative Cluster, ekonomisk förening, är ett initiativ från Näringslivsenheten i Borås, finansierad av Västra Götalandsregionen och Borås Stad. Verksamheten bedrivs i hela Sjuhärad och har sitt säte i Borås. 

Creative Clusters vision och syfte är att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och samarbetspartners inom kreativa och kulturella näringar.  

Med nätverksträffar, kontaktförmedling, kompetensutveckling och rådgivning vill Creative Cluster öka förutsättningarna för företag inom kreativa och kulturella branscher att utvecklas och öka sin omsättning, men också få fler att våga tro på sina affärsidéer och göra verklighet av dem. För att lyckas krävs engagemang, samarbeten och kunskap.

“Creative Cluster är en självklarhet för kreatörer.” 

Ingrid Nyman, Näringslivsutvecklare

Vi verkar för branschöverskridande möten mellan medlemmar, men även för att uppmärksamma potentiella kunder och samarbetspartners på den breda kompetens och det utbud av tjänster och produkter som finns bland våra medlemsföretag.  

Ambitionen med Creative Cluster är att skapa förutsättningar för kreativa möten som leder till lönsamhet.

Välkommen in!