Kontakt

Postadress:
Borås Stad, 501 80 Borås

Besöksadress:
Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås

Vår styrelse

Styrelsen för Creative Cluster är invalda utifrån sina unika kompetenser och nätverk inom relevanta branscher. Styrelsens uppdrag består i att utveckla Creative Cluster för att ge det reell ekonomisk och kreativ betydelse.

Ordförande
Johan Bengtsson, Brainforest

Ledamöter
Patrik Hjert, Cernera
Peter Ljungstrand, RISE
Sara Thiel, Borås Stad
Therese Fredman, Fredman m.fl. AB

Suppleant
Pia Johansson, iBoxen
Tina Nyberg, Storasyster AB

Adjungerande
Ingrid Nyman, Creative Cluster


Om Creative Cluster

Creative Cluster är en ekonomisk förening och ett initiativ från Näringslivsenheten i Borås, föreningen har som vision att ”bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och samarbetspartners inom de kreativa och kulturella näringarna”. Med hjälp av nätverksträffar, kontaktförmedling, kompetensutveckling och rådgivning vill Creative Cluster öka förutsättningarna för företag inom kreativa och kulturella branscher att utvecklas och öka sin omsättning, men också få fler privatpersoner att våga tro på sina idéer och göra verklighet av dem. För att lyckas med det krävs engagemang, samarbeten och kunskap.

Vi vill att människor inom de olika branscherna ska få syn på varandra, men även att kunder och samarbetspartners ska se den breda kompetens och det utbud av tjänster och produkter som finns bland de här företagen. Vår ambition är att Creative Cluster ska skapa förutsättningar för det.

Välkommen till Creative Cluster.

Med stöd från