Co-working

Boosta kreativiteten med Creative Clusters Co-working

Att delta i en co-working med Creative Cluster är att ha kollegor för en dag. För egenföretagare är detta ett gyllene tillfälle att bolla idéer, mingla, få ny inspiration, energi och kunskaper. Co-working-dagarna är också ett forum för att diskutera utmaningar, lösa problem och skapa affärer.

Creative Clusters co-working-dagar arrangeras på olika platser i Sjuhärad, i samarbete med lokala näringslivsaktörer (privata eller offentliga). Någon typ av föreläsning, inspirerande och/eller kompetensutvecklande ingår alltid.

”Det är så värdefullt att vara med på co-workingen, att träffa andra i liknande situation, byta erfarenheter, nätverka med mera!”

Medlem i Creative Cluster

Hänger du med nästa gång? Bli medlem idag! 

Upplägg för en co-working-dag med Creative Cluster

Vi träffas klockan 8 och börjar vår co-working-dag med gemensam frukost.

Dagens föreläsning hålls oftast direkt efter frukosten. Föreläsaren stannar i de flesta fall kvar och det ges utrymme för diskussioner, dialog och frågor.

Medlemmarna lägger själva upp dagen och väljer om man vill jobba enskilt eller utnyttja tillfället till kreativ samverkan med övriga deltagare.

Det ingår alltid lunch och eftermiddagsfika. Dagen avslutas klockan 16, men inte förrän vi samlat och dokumenterat reflektioner, eventuella frågor och idéer som kommit upp under dagen.

Creative Clusters co-working-projekt finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Exempel på platser där Creative Cluster tidigare har arrangerat co-working: