Creative bar – vår version av AW

Varje termin försöker vi arrangera minst två stycken after work, det vi kallar för Creative Bar. Vi tror att det kan vara bra att mötas under lättsammare former då och då. Hösten 2019 har vi valt att samarrangera våra Creative Bars med Tex! by Marketplaces version; Textilbaren. Vi gör det på grund av två anledningar;
Ni, dvs medlemmar i Creative Cluster har mycket gemensamt med de textilrelaterade medlemmarna som Tex! har. Det finns mängder med samarbetsmöjligheter och i andra städer är de kreativa och kulturella näringarna inte uppdelade, men här är den textila kulturen så stark att det är motiverat att satsa på två spår.
Den andra anledningen är helt enkelt att du som företagare skulle kunna gå på frukostar, luncher och kvällshappenings mer eller mindre varje dag i Sjuhärad – dte händer otroligt mycket. Så genom att slå ihop oss värnar vi om er och att det inte ska bli uttjatat med event.

I höst har vi två datum; 26e september och 21a november.
26e september gästas vi av Anders Norrman som tar oss med på en kort resa i musikens modevärld. Vad hade stjärnorna på sig?

21a november för vi ett kortare samtal med Marianne Söderhielm och Khaled Alsotari om hur integrationsarbete på riktigt får oväntade effekter på både företag och privatliv.

Kickstart Friday – open office i Textile Fashion Gallery

Tillsammans med Tex! by Marketplace Borås och Drivhuset Borås öppnar vi upp Business Gallery i Textile Fashion Center för våra medlemmar och entreprenörer. Under fyra fredagar i höst mellan kl 09-12 kan du beta av din To-do list, träffa nya affärsbekanta, göra affärer och nyttja gratis affärsrådgivning av Creative Cluster, Drivhuset eller Tex!. Vi bjuder på kaffe och kanske överraskar med något till. Ingen anmälan krävs, bara dropa in när det passar dig.

Varmt välkommen – oavsett om du är anställd eller driver eget.

Detaljerad information om DigiCreate – fördjupningen

Fördjupningsdelen i DigiCreate pågår under fem heldagar i höst. Syftet är att en mindre grupp företagare ska fördjupa sina kunskaper om hur den digitala transformationen kan omfamnas i den kreativa/kulturella verksamheten som man bedriver. Här kommer mer detaljerad information om dagarna.

29e augusti – START.
Vi börjar med frukost och drar igång själva utbildningen vid 09-tiden. Lars Alm från Digjourney är dagens gästföreläsare och har mångårig kompetens kring hur man skapar digital konkurrenskraft. Som deltagare kommer du att lära dig vad digital transformation faktiskt är och hur det kan appliceras på just DITT företag. Du kommer att få möjlighet att ta fram en egen plan för företagets transformation och även göra tester kring företagets digitala mognad.

30e augusti – dag 2
Den här dagen är det Bella Funck, tidigare Hyper Island och numera founder av Colearn som håller i trådarna, tillsammans med Katarina Pietrzak från RISE. Du kommer att få lära dig mycket kring vikten av företagskulturi form av mindset, värderingar och mål och hur det kan påverka företaget. Vi varvar workshops med teoripass. Under eftermiddagen ligger fokus på ledarskap, här spelar det ingen roll om du är din egna ledare eller leder andra utan mer hur digitalisering påverkar vårt sätt att leda ett företag framåt. Vi formulerar målplaner för fortsatt arbete.

9e oktober – dag 3
I oktober kommer äntligen Anders Wikström från RISE tillbaka. Anders gästade projektet hösten 2018 för en kort och intensiv frukost- och lunchföreläsning om innovationsarbete. Nu får du som deltagare möjlighet att grotta ner dig i det arbetet i stället.

13e november – dag 4
Digitala möjligheter och gamification, playfulness som business tool för den lilla kreativa företagaren. Creative thinking, att omsätta kreativitet i affärsmodeller. HUR ska man leka? Hur skapar vi bestående affärsvärden? Förbered dig på en mycket rolig och lärorik dag!

14e november – dag 5
Vi summerar och fokuserar framåt. Vi ser till att du som deltagare har tagit fram en konkret handlingsplan framåt, strategisk affärsplan osv. 

Samtliga dagar kommer Katarina Pietrzak från RISE samt Ingrid Nyman från Creative Cluster att vara med. Vi stöttar, peppar och delger våra egna erfarenheter. Vi håller till på Sinnenas hus, Yxhammarsgatan 30 varje gång, mellan ca 8-17. Frukost, lunch och em-fika ingår varje dag. Tänk på att man signar upp sig för att vara med på samtliga fem dagar, man kan inte välja vilka man ska gå på.

Villkor;
Max 2 deltagare/företag, totalt 20 platser. Man kan inte välja dagar – utan signar upp sig för samtliga.
Först till kvarn, anmälan görs via mail till ingrid@creative-cluster.se

Det är kostnadsfritt att delta, företaget utnyttjar “statligt stöd” som du kan läsa mer om här. DigiCreate är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden. Vi bjuder frukost, lunch och fika de dagar vi har samlade träffar. Arbetstid ca kl 8-17. Tidrapportering skall ske genom att fylla i aktuella tidrapporter som projektledaren delar ut. Det är ett krav att man kan lägger mer tid, utanför de fysiska träffarna på att implementera verktyg eller arbetssätt som man lär sig, samt tidrapportera dessa. Inbetald medlemsavgift krävs för att räknas som medlem.

För frågor, kontakta projektledare Ingrid Nyman. 

DigiCreate – fördjupningen

DigiCreate – fördjupningen

Med Katarina Pietrzak, learning designer på RISE som facilitator kommer en liten skara medlemmar i Creative Cluster ledas genom höstens fördjupning i DigiCreate-projektet. DigiCreate är finansierat av Europeiska socialfonden.

Fem heldagsutbildningar genomförs tillsammans i gruppen, samt eget arbete på egna arbetsplatsen för att försöka implementera det man lärt sig, ca 40h som görs på ordinarie arbetstid. Allt ska tidrapporteras som tidigare i projektet. Katarina kommer även att finnas till hands som coach via digitala verktyg vid sidan av de fysiska träffarna.

Datum för de fysiska träffarna samt innehåll;
29e augusti
– “Omvärlden och vi” – Introduktion, presentationer av deltagarna, identifiering av behov/önskemål/problem, möjligheter/hot i din bransch, lär känna ditt företag – på riktigt. Lars Alm, Digjourney föreläser bl.a.

30e augusti – “Vad betyder utvecklingen för oss?” – SWOT-analys tillsammans, digitala möjligheter och verktyg, skapa roadmap – vart ska vi, betydelsen av bra team. Bella Funck, Hyper föreläser bl.a.

9e oktober – “Den framtida kunden och organisationen” – Uppföljning augusti, AI-inspiration, marknadsföring, livslångt lärande i en digital värld, affärsutvecklingspass.

13e november – “Den framtida kunden och hur vi når den” – Uppföljning och redovisning, Marknadsföring då och nu, Vad vill din kund EGENTLIGEN ha?, vilka behov tillgodoser du egentligen?, Skapa kundresa.

14e november – “Jag och företaget framåt” – uppföljning, Business Model Canvas o andra affärsutvecklingsverktyg, kultur, organisation och ledarskap – vart ska vi?, handlingsplaner, Summering.

Alla träffar kommer att ske i Borås, på Sinnenas hus, Yxhammargatan 30.

Program och innehåll (kommer att anpassas efter deltagarna);
Under hösten kommer ni att möta profiler såsom Bella Funck, Hyper, Lars Alm, DigJourney och Björn Flintberg och hela fördjupningen leds av Katarina Pietrzak som också håller i flera av passen. Fördjupningen syftar till att gå igenom och fördjupa era kompetenser kring hur digitaliseringen påverkar samhälle, människan och den egna organisationen. Vi ska bland annat utforska nätverkstänket och identifiera möjligheter och hot i din bransch och lära känna era företag utifrån DATA. Vi varvar reflektioner och diskussioner med handfasta verktyg och workshops. Det blir inspirationspass inom AI, kommunikationsplaner, Business model canvas, wheel of opportunity och vikten av kultur, organisation och ledarskap i framtidens digitala värld. Bland annat…

Programmet är inte spikat till punkt och pricka eftersom deltagarnas behov till viss del styr innehållet och vissa ändringar kan komma att ske.

Villkor;
Max 2 deltagare/företag, totalt 20 platser.
Först till kvarn, anmälan görs via mail till ingrid@creative-cluster.se

Det är kostnadsfritt att delta, företaget utnyttjar “statligt stöd” som du kan läsa mer om här. Vi bjuder frukost, lunch och fika de dagar vi har samlade träffar. Arbetstid ca kl 8-17. Tidrapportering skall ske genom att fylla i aktuella tidrapporter som projektledaren delar ut. Det är ett krav att man kan lägger mer tid, utanför de fysiska träffarna på att implementera verktyg eller arbetssätt som man lär sig, samt tidrapportera dessa. Inbetald medlemsavgift krävs för att räknas som medlem.

För frågor, kontakta projektledare Ingrid Nyman. 

DigiCreate

Det här är DigiCreate

DigiCreate är ett ESF*-finansierat projekt som drivs av Creative Cluster under 2018/2020. Syftet med DigiCreate är att låta små- och medelstora företag inom kreativa och kulturella näringar, KKN kompetensutveckla sig inom digitalisering. I förlängningen ska det medföra att de kan hantera den digitala transformation, omfamna den och använda den som kraft att växa.

Definitionen av kreativa och kulturella företag är ibland svår, men enligt Tillväxtverket tillhör du KKN om du arbetar inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. Även kulturarv, konsthantverk och hemslöjd omfattas i begreppet. Hösten 2018
karakteriserades DigiCreate framför allt av kompetenta föreläsare inom digital affärsutveckling och marknadsföring & kommunikation samt mycket engagerade deltagare. Vid sidan av fyra heldagsutbildningar genomfördes även ett antal frukost- och lunchföreläsningar med teman som innovation samt kreativitet som motor för utveckling.

Under våren 2019 fortsatte projektet och vi erbjöd spännande dagar med teman såsom inkluderande kommunikation och ledarskap och organisation i en digital värld. Hösten 2019 erbjuds en fördjupning för endast 20 deltagare, med målet att implementera det företaget lärt sig. Creative Clusters medlemmar har förtur till platserna. Läs mer på hemsidan, creativecluster.se/digicreate-fordjupningen

Frågor? Maila projektledare Ingrid på ingrid@creative-cluster.se Varmt välkommen till DigiCreate!

*ESF= Europeiska socialfonden

Creative meeting 26/4 Fullbokat

Sökmotoroptimering är poppis, nästa Creative Meeting är redan fullbokat. Kul såklart, men maila ingrid@creative-cluster.se om du vill ställa dig på reservlistan. Things happens så det kan bli din tur.

Det kan vara en bra idé att kika in bland våra evenemang, kanske finns det annat som inspirerar dig?

Vi växer så det knakar!

Varje vecka får vi nya medlemmar i föreningen och det är på sin plats att hälsa dom välkomna tycker vi! Hälsa på våra senaste nytillskott!

Imaginara
Cellbes
Looptree Interactions AB
Ateljé Matilda
Ekstrand Media
JERO AB
Borås Improvisationsteater BITE

Fundera på hur du kan vara till tjänst för dom, eller hur de kan vara till nytta för er. Vi älskar den brokiga skaran som blir när man har medlemmar från hela KKN-spektrat.

Välkomna nya som gamla medlemmar, till en fullspäckad vår i Creative Clusters regi!

Årsstämman

26e mars var det dags för årsstämma för föreningen och förutom några medlemmar var styrelsen, revisorn och delar av valberedningen på plats.

Vi gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2018 och den kommer inom kort att gå ut via mail till alla medlemmar. De som hemskt gärna vill ha en tryckt version får självklart det. Verksamhetsplan och budget för 2019 behandlas precis som den ekonomiska årsredovisningen från föregående års verksamhet.

Glädjande nog kan vi se att vi återigen ökar i medlemsantal och medlemmar på plats uttryckte behov och önskemål kring ett enkelt och kortfattat informationsmaterial att dela ut till potentiella medlemmar. Det ska vi givetvis ta fram!

Nu kör vi hårt och fortsätter att skapa nytta för er under 2019, kom gärna med tips på vad just NI vill se mer av.

Premiär för Creative Meeting

Premiär för nytt medlemskoncept Creative Meeting

Namnet kanske inte är det mest kreativa vi har hittat på, men eftersom ramarna för konceptet är så lösa så ville vi inte sätta ett mer definierat namn. Creative Meeting är ett nytt koncept som ska få er medlemmar att mötas och lära känna varandras verksamheter. Det ska också få er att inse vilka kompetenser och branscher som samlas i Creative Cluster och hur ni kan dra nytta av varandras expertis och färdigheter. Rent praktiskt innebär det här att du som medlem själv kan komma med förslag på vad ett Creative Meeting ska innehålla, hur många du vill ska delta samt hålla i seminariet/workshopen själv.

Creative Cluster tar på sig att fixa lokal, fika och att sprida inbjudan i nätverket. Det är meningen att vi ska kunna dra ihop ett meeting relativt snabbt och enkelt – ju fler vi hinner med på ett år desto bättre. Så har du en idé om vad du vill fylla ett Creative Meeting med? Hör av dig till ingrid@creative-cluster.se!

Vårt allra första Creative Meeting arrangeras den 21 mars och temat för workshopen är ”Storytelling i marknadsföring”. Workshopen hålls av författaren, lektören och dramaturgen (tillika medlemmen)  Ingrid Elfberg.

Läs mer och anmäl dig via vår evenemangskalender.