2 maj 2019

DigiCreate

DigiCreate är ett ESF*-finansierat projekt som drivs av Creative Cluster under 2018/2020. Syftet med DigiCreate är att låta små- och medelstora företag inom kreativa och kulturella näringar, KKN kompetensutveckla sig inom digitalisering. I förlängningen ska det medföra att de kan hantera den digitala transformation, omfamna den och använda den som kraft att växa.

Definitionen av kreativa och kulturella företag är ibland svår, men enligt Tillväxtverket tillhör du KKN om du arbetar inom arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. Även kulturarv, konsthantverk och hemslöjd omfattas i begreppet. Hösten 2018 karakteriserades DigiCreate framför allt av kompetenta föreläsare inom digital affärsutveckling och marknadsföring & kommunikation samt mycket engagerade deltagare. Vid sidan av fyra heldagsutbildningar genomfördes även ett antal frukost- och lunchföreläsningar med teman som innovation samt kreativitet som motor för utveckling.

Under våren 2019 fortsatte projektet och vi erbjöd spännande dagar med teman såsom inkluderande kommunikation och ledarskap och organisation i en digital värld. Hösten 2019 erbjuds en fördjupning för endast 20 deltagare, med målet att implementera det företaget lärt sig. Creative Clusters medlemmar har förtur till platserna.

Frågor? Maila projektledare Ingrid på ingrid@creative-cluster.se Varmt välkommen till DigiCreate!

*ESF= Europeiska socialfonden

DigiCreate
EU-flagga