DigiCreate

Det här är DigiCreate

DigiCreate är ett ESF*-finansierat projekt som drivs av Creative Cluster under 2018/2020. Syftet med DigiCreate är att låta små- och medelstora företag inom kreativa och kulturella näringar, KKN kompetensutveckla sig inom digitalisering. I förlängningen ska det medföra att de kan hantera den digitala transformation, omfamna den och använda den som kraft att växa.

Definitionen av kreativa och kulturella företag är ibland svår, men enligt Tillväxtverket tillhör du KKN om du arbetar inom arkitektur, design, fil och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. Även kulturarv, konsthantverk och hemslöjd omfattas i begreppet. Höstens program i DigiCreate karakteriserades framför allt av kompetenta föreläsare inom digital affärsutveckling och marknadsföring & kommunikation samt mycket engagerade deltagare. Vid sidan av fyra heldagsutbildningar genomfördes även ett antal frukost- och lunchföreläsningar med teman som innovation samt kreativitet som motor för utveckling.

Under våren 2019 fortsätter projektet och vi kommer erbjuda spännande dagar med teman såsom inkluderande kommunikation, artificiell intelligens samt ledarskap och organisation i en digital värld.

Vår utbildningsledare Katarina Pietrzak, har ett förflutet som radiojournalist men jobbar i dag som Senior Project Manager på Rise Interactive. Hon arbetar också som konsult inom digital transformation, där hon bl.a. arbetar för Mediamentorerna med affärsutvecklingsprocesser och ledarskapsutveckling hos flera mediehus och genom Hyper Island är hon också ute i många olika branscher och bolag. Katarina är ansvarig för allt innehållet och vilka föreläsare som vi engagerar i projektet.

Frågor? Maila projektledare Ingrid på ingrid@creative-cluster.se Varmt välkommen till DigiCreate!

*ESF= Europeiska socialfonden