Drivhuset Borås

Genom kostnadsfri vägledning och utbildning hjälper Drivhuset nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.