AI och de kreativa näringarna

När: 19 september 2023, kl. 11:00 – 13:00
Var: Navet
Adress: Skaraborgsvägen 1, 50630 Borås

AI blir alltmer inflätat i vårt samhälle och vår vardag. Generativt AI, som ChatGPT, DALL-E och Midjourney, har nyligen förändrat vår syn på vad AI kan göra genom att gå in på en traditionellt mänsklig domän – kreativitet. Vad kan vi egentligen förvänta oss av AI, och vad vill vi förvänta oss? Kristina Knaving kommer att göra en nutids- och framtidsspaning om AI inom de kreativa näringarna och samhället som helhet. Här finns möjligheter och förbättringar, men också farhågor och frågor runt etik, demokrati och integritet.

Föreläsningen kommer att vara på Navet på Skaraborgsvägen 1 i lokal ”Lilla Navet”. Vi bjuder på lunch, anmäl ev specialkost.
Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Creative Cluster, icke medlemmar faktureras 249:- i efterhand.

Kristina Knaving är senior forskare och interaktionsdesigner på RISE, och ansvarar för fokusområdet Den uppkopplade individen. Hon är har en bakgrund inom människo-datorinteraktion, visualisering och beslutsstöd. Hennes forskning fokuserar på möjligheter, risker och etiska frågor runt data och AI, och hur nya tekniker påverkar individer och samhälle.