Creative Innovation

När: 29 september 2020, kl. 08:30 – 12:00

NU ÄR DET DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL HÖSTENS SPÄNNANDE UTBILDNING!

I en tid då allt förändras i en allt snabbare takt och globalisering och digitalisering medför krav på anpassning och hållbarhet, är det ett faktum att kreativa och kulturella företag behöver förnya sig och utveckla sina verksamheter.

Vi startar nu därfär upp den spännande och kostnadsfria utbildningsserien ”Creative Innovation”, riktad till dig som verkar inom den kreativa och kulturella näringen i Sjuhärad. Syftet är att kompetensutveckla små- och medelstora företag, så att de kan växa, öka sin omsättning och tacka ja till större uppdrag och utmaningar samt dra nytta av de satta hållbarhetsmålen.

Utbildningen kommer bland annat att gå igenom konkurrensfördelar, tekniska lösningar eller innovationer och arbeta fram till exempel nya affärsmodeller.

Utbildningsgruppen kommer att bestå av totalt 20 deltagare, som under 6 månader genomför 6 workshops med fokus på att skapa ”nytt som skapar nytta”. Under utbildningens gång kommer vi dela upp gruppen i mindre arbetsgrupper för att kunna dra nytta av de medverkandes yrkeserfarenheter och kompetenser och öka chansen till framtida nätverkande.

Utbildningens träffar är:
29 september – Framtidsspaning, vart är vi på väg?
27 oktober – Hållbarhet, cirkulär ekonomi och robusthet
1 december – Handlingsplan
19 januari – Hur nå målen? Här börjar vi.
23 februari – Marknadsföring och försäljning
23 mars – Pitch och summering
Varje utbildningstillfälle håller på mellan kl. 08:30 – 12:00

På grund av omständigheterna med Covid-19 kommer själva utbildningsdagarna att ske digitalt.

Ladda ned PDF med ytterligare information

Anmäl dig

Sista anmälningsdatum är 28 september

[ninja_form id=3]