Creative Innovation 1

När: 28 september 2021, kl. 08:30 – 16:00

Kursstart

Framtidsspaning – Vart är vi på väg?

Del 1 i vår Utbildningsserie ”Creative Innovation”, ett projekt som drivs av Creative Cluster och finansieras av Borås Stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Utbildningen består av 6 utbildningsdagar, där förmiddagen ägnas åt workshop ledd av RISE eller annan extern föreläsare. Eftermiddagen ägnas åt eget arbete utifrån givna uppgifter. Anmälan till hela kursen görs HÄR.