Creative Innovation 2

När: 26 oktober 2021, kl. 08:30 – 16:00

Del 2

Hållbarhet, Cirkulär ekonomi och robusthet.

Del 2 i vår Utbildningsserie ”Creative Innovation”, ett projekt som drivs av Creative Cluster och finansieras av Borås Stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 6 utbildningsdagar, där förmiddagen ägnas åt workshop ledd av RISE eller annan extern föreläsare. Eftermiddagen ägnas åt eget arbete utifrån givna uppgifter. Anmälan till hela kursen görs HÄR.