Creative Innovation 3

När: 30 november 2021, kl. 08:30 – 16:00

Del 3

Handlingsplan

Vi fokuserar på att fylla i våra Business Model Canvas med hållbarhetsfokus och skapar en handlingsplan utifrån målbilderna.

Del 3 i vår Utbildningsserie ”Creative Innovation”, ett projekt som drivs av Creative Cluster och finansieras av Borås Stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 6 utbildningsdagar, där förmiddagen ägnas åt workshop ledd av RISE eller annan extern föreläsare. Eftermiddagen ägnas åt eget arbete utifrån givna uppgifter. Anmälan till hela kursen görs HÄR.