Creative Innovation 4

När: 18 januari 2022, kl. 08:30 – 16:00

Del 4

Hur når vi målen?

Förändringsledning av små- och medelstora företag. Komplettering av handlingsplanen.

Del 4 i vår Utbildningsserie ”Creative Innovation”, ett projekt som drivs av Creative Cluster och finansieras av Borås Stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 6 utbildningsdagar, där förmiddagen ägnas åt workshop ledd av RISE eller annan extern föreläsare. Eftermiddagen ägnas åt eget arbete utifrån givna uppgifter. Anmälan till hela kursen görs HÄR.