Creative Innovation 6

När: 22 mars 2022, kl. 08:30 – 16:00
Var: Pulsen konferens
Adress: Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås

Del 6, avslutning

Pitch och summering

Del 6 i vår Utbildningsserie ”Creative Innovation”, ett projekt som drivs av Creative Cluster och finansieras av Borås Stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 6 utbildningsdagar, där förmiddagen ägnas åt workshop ledd av RISE eller annan extern föreläsare. Eftermiddagen ägnas åt eget arbete utifrån givna uppgifter. Anmälan till hela kursen görs HÄR.