DigiCreate föreläsning/workshop

När: 22 maj 2019, kl. 08:30 – 16:00
Var: Glasets hus Limmared
Adress: Östra Järnvägsgatan 2, 51441 Limmared

Innovation under buzzwordfluffet och innovationsarbete med startpunkt i designtänkande.

Denna dag kommer att ge en god förståelse för vad innovation är och hur man kan ha nytta av innovationsarbete i sin verksamhet och hur man gör för att arbeta med innovation och vad det innebär.

Förmiddagen kommer att fokusera på innovationsbegreppet och olika typer av innovation och eftermiddagen kommer att vara med hands-on där vi kommer att använda olika verktyg och metoder för att hitta relevanta problem att lösa och att ta fram lösningar och testa dem. Detta sker med bas utifrån designtänkande.

Karl-Magnus ‘Kalle’ Möller är innovationskonsult och föreläsare med bakgrund som innovationsledare och innovationsspecialist på Ericsson. Sedan han startade innovationskonsultbyrån Unicornsulting 2016 har han arbetat med innovationsförmåga med fler än 25 kunder inom vitt skilda branscher.

Dagen är en del av DigiCreate – ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och som har kommit till utifrån medlemsföretagens behov av kompetensutveckling inom digitalisering.

Dagen är kostnadsfri. Begränsat antal platser, Creative Clusters medlemmar har förtur.