DigiCreate Föreläsning/workshop

När: 9 maj 2019, kl. 09:00 – 16:30
Var: Pulsen konferens
Adress: Kyrkängsgatan 8, 50338 Borås

Ta din organisation och ledarskap mot behoven i en digital omvärld

Digitalisering är den starkaste förändringsfaktorn idag. Ute i omvärlden omvandlas hela branscher, människors förväntningar förändras. Spelplanen ser annorlunda ut, vi skapar nya typer av tjänster, nya affärsmodeller föds och gamla dör.
I allt detta, ställer den digitala utvecklingen också nya krav på hur vi jobbar internt i våra organisationer. De flesta företag behöver en förändrad kultur och nya arbetssätt som klarar att möta de nya kraven. De tankar vi hade om organisationer, indelningen i avdelningar och andra strukturer, är i många fall inte ändamålsenliga längre. Den här sortens frågor är centrala för digitaliseringen av ditt företag.
Vi behöver alla våga ta språnget från de gamla arbetssätt vi är vana vid, och våra organisationer behöver bli mer lärande. Ett ledarskap som förstår vad den här transformationen innebär är också viktigt, teamarbete över gamla gränser blir avgörande.

Varmt välkommen till en dag som vidgar perspektiven kring den digitala transformationens påverkan på företag och människor, där vi jobbar utifrån din egen situation och möjligheterna vi tillsammans hittar. Workshopledare och föreläsare, Katarina Pietrzak, lärandestrateg RISE Professional Education

Dagen är en del av DigiCreate, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och som drivs av Creative Cluster under 2018/2020. Syftet med DigiCreate är att låta små- och medelstora företag inom kreativa och kulturella näringar, KKN kompetensutveckla sig inom digitalisering. I förlängningen ska det medföra att ni kan hantera den digitala transformation, omfamna den och använda den som kraft att växa.

Vid deltagande i projektet kommer du att behöva fylla i och signera en tidrapport, samt ett intyg om statligt stöd om du är som deltagare i projektet. Mer info i samband med dagen.