Inbjudan till Dialogmöte Kulturplattform

När: 11 september 2019, kl. 18:00 – 20:00
Var: Röda Rummet, Kulturhuset
Adress: PA Halls terass, 50456 Borås

Inbjudan till Dialogmöte Kulturplattform
Under våren har ett arbete med en Kulturplattform påbörjats med workshops på Kulturförvaltningens alla verksamheter och med Kulturnämnden. Vidare har vi tillsammans med er genomfört två dialogmöten där vi sett på styrkor och vad som är unikt för kulturlivet i Borås. Vi har också börjat titta på  en vision eller målbild där vi önskar vara om 5-10 år.

Detta material har nu börjat sammanställas i ett dokument. I dokumentet finns även ett avsnitt kring omvärldsbevakning och andra kommuners kulturplaner som kan ha påverkan på Kulturplattformen.

Ni representerar det lokala kulturlivet och genom dialog med er kan vi skapa en gemensam bild av vad vi vill att kulturen ska stå för och hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på sikt.

Inför nästa dialogmöte kommer vi skicka ett utkast av dokumentet ”Kulturplattformen” som ni gärna får ha synpunkter på.

Välkommen till dialogmöte den 11 september
* Vilken målbild ska vi skapa för kulturen i Borås – vad vill vi att Borås ska präglas av?
* Inom vilka områden kan vi utöka vår samverkan?
* Synpunkter på dokumentets innehåll i stort

Tid:                Onsdag 11 september, kl. 18.00 – 20.00
Plats:             Röda Rummet, Kulturhuset, PA Halls terrass

Har du redan nu tankar och idéer kring en gemensam målbild? Kontakta mig eller skriv det i anmälan.

Under dialogmötet bjuds det på kaffe, te och ostfralla.

Anmäl dig genom att maila katarina.sparre@boras.se