Kulturkluster Sjuhärad

När: 24 oktober 2023, kl. 17:00 – 19:00
Var: Navet
Adress: Skaraborgsvägen 1, 50630 Borås

VÄLKOMNA TILL EN KVÄLL DÄR VI BJUDER
IN DIG SOM ÄR AKTIV KULTURSKAPARE I
SJUHÄRAD FÖR INFORMATION OCH SAMTAL.

PROGRAM
Kaffe och macka finns från 17, programmet börjar 17.30.
Creative cluster pratar om sitt arbete med att samla kreativa och kulturella branscher i delregionen.
Utkast av ny delregional kulturplan presenteras och diskuteras.
Presentation och dialog om nya funktionen Kulturutvecklare projekt och finansiering på Boråsregionen.
Presentation delregionala kulturmedel Workshop kring behov och utveckling av den delregionala kulturella infrastrukturen.

LILLA NAVET, SKARABORGSVÄGEN 1A, BORÅS
TISDAG 24/10 KLOCKAN 17-19
SISTA ANMÄLNINGSDAG MÅNDAG 16 OKTOBER
Kulturkluster Sjuhärad Oktober (esmaker.net)