Musikforum 3

När: 8 oktober 2019, kl. 18:00 – 20:00
Var: Brygghuset Borås
Adress: Bryggaregatan 14, 503 38 Borås

Välkommen till årets tredje Musikforum!
För alla som är engagerade, verksamma i eller är intresserade av Borås musikliv.

Vid årets tredje Musikforum presenteras några utblickar till andra städer i Sverige och exempel på vilka verksamheter som finns där. Bland annat berättar vi om Scenit som är en förening som stödjer arrangörer i Örebroregionen och Live at Heart som är en showcasefestival i Örebro.

Vid denna forumträff får vi också träffa Christian Trollvik från Studiefrämjandet Väst, som leder en förundersökning om arrangörernas förutsättningar som ska bli ett underlag för Västra Götalandsregionen. Han kommer att berätta mer om sitt arbete och vad det ska resultera i.

Dessutom berättar Jennie Vilhelmsson, enhetschef på Kultur i Väst, och Dag Rosenqvist från Producentbyrån mer om Music Moves som är Europakommissionen stöd för kreativa näringar. Med på träffen kommer även Nina Vilnegård som arbetar på Koncernavdelning Kultur på Västra Götalandsregionen och som kommer att berätta mer om de regionala medlen som finns att söka där.

Som avslutning håller vi en öppen dialog kring reflektioner av materialet samt vilka liknande – eller annorlunda – strukturer som finns i Borås idag.

Musikforumet är en del i den musikutredning som utförs av kulturförvaltningen på uppdrag av Kulturnämnden. Syftet med forumen är att inspirera med inblickar i olika sätt att arbeta med musik, samt att dela de senaste händelserna inom musikutredningen. Bjud gärna in fler i dina nätverk som du tror kan vilja vara med på forumträffarna och/eller mailinglistan för mer information

Anmäl dig