Preventiv stresshantering

När: 28 oktober 2022, kl. 08:30 – 10:00
Var: Hotell Bogesund
Adress: Sturegatan 7, 52330 Ulricehamn

Frukostföreläsning: Om Acceptance & Commitment Training och hur ACT kan verka hjälpsamt för de flesta.

ACT är en modern och evidensbaserad psykologisk metod som lärs ut väldigt lika oavsett vad du tampas med, om det är stress, nedstämdhet, värk eller ångest spelar mindre roll – teknikerna är brett tillämpbara vilket för dem lite extra intressant ur ett förebyggande perspektiv. Att lära sig metoder för psykologisk flexibilitet när livet är relativt lugnt, är klokt.

Hanna har som många deltagare i Creative Cluster tagit steget från fast anställd till egen. Gått från en marknadsavdelning, via två utbildningar och landat i något mer mjukt, autentiskt och människonära. Detta mitt under småbarnsåren och pandemi. I föreläsningen berättar Hanna hur det blir för henne när hon lever som hon lär. Och hur det blir när hon inte gör det. Metoden är ingen quick fix utan mer av en processbaserad livshållning och en vanlig dag ger många, ibland dråpliga, ibland sårbara, alltid modiga tillfällen att öva.

Vi startar 8,30 med frukost. Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Creative Cluster. Icke medlemmar betalar 249:- via swish på plats. Faktura går att ordna i de fall det krävs.

När: 28 oktober 2022, kl. 08:30 – 10:00
Var: Hotell Bogesund
Adress: Sturegatan 7, 52330 Ulricehamn

För er som faller för ACT ger Hanna sin kus ACT Access på Simonsland i Borås, 09:00 – 12:00 11,
18 och 25 november.