Soloföretagarträff

När: 9 april 2019, kl. 18:30 – 20:00
Var: Kinnaborgssalen
Adress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Soloföretagare i Mark är ett EU-finansierat projekt till för att stödja enmansföretagare i Sjuhärad och Marks kommun. Som grund ligger en förstudie som genomförts via en Markcheck genom Leader.

Anmäl dig