Strategiskt hållbarhetsarbete

När: 28 april 2022, kl. 09:30 – 12:00
Var: Textile Fashion Centre, lokal ”Denim”
Adress: Skaraborgsvägen 3, 50630 Borås

Strategiskt hållbarhetsarbete – föreläsning och workshop

Kursbeskrivning för grupputbildning ”Strategiskt Hållbarhetsarbete”, 2 timmar:

Syftet med workshopen är att öka och fördjupa förståelse kring strategiskt hållbarhetsarbete samt att ge verktyg till gruppen för att utveckla ert hållbarhetsarbete.  Hur lever vi idag och hur ser framtiden ut? Vilken påverkan har människan på jorden, både positivt och negativt? Hur hänger det ihop med det jag gör i min vardag både som privatperson och som professionell i min verksamhet, att koppla samman det globala perspektivet med det nationella, regionala och lokala.

Del 1. Identifiera och formulera sitt nuläge

Hållbarhet – vad betyder det för oss? Hur arbetar vi med hållbarhet idag? Vilka värderingar driver oss? Vilka målgrupper har vi ?Arbetar vi kortsiktigt och eller långsiktigt? Hinner vi tänka strategiskt? Var är vi på hållbarhetstrappan?Grundläggande om FN’s globala mål.

Del 2. Hållbarhetsanalys

Identifiera vår värdekedja och analysera. Koppla till Agenda 2030. Vad är vår påverkan på omvärlden? Var har vi våra styrkor? Vad är våra utmaningar och våra möjligheter?. Är vi särskilt starka eller svaga avseenden olika delar av hållbarhetsarbetet; miljömässigt, socialt eller ekonomiskt?

Del 3. Kort beskrivning om insats och effekt.

Hur kan jag prioritera på bästa sätt? Vad är viktigast för oss? Spenderar jag tid på det som ger mest effekt? En analys och verktyg för att fokusera på det som har störst effekt. Varje del har teoretiska och praktiska delar som bygger på ett aktivt deltagande. Teori och fakta kopplas i varje del till var och ens vardag med reflektionsfrågor. En av lärdomarna om framgångsrikt hållbarhetsarbete är vikten av att få utbyta erfarenheter och dela lärdomar med varandra.

Kursen hålls av CSR – Västsverige

Vi startar klockan 9.30 med lite kaffe, frukt och mingel. Kurs tid 10-12. Begränsat antal platser. Kostnadsfritt för medlemmar i Creative Cluster, icke medlemmar betalar 395:- via swish på plats.