Förläggargården Kronäng c/o Tadvising


Förläggargården Kronäng är en unik pärla i Mark.
Med bevarad stenbro , den mäktiga Lind-a´ilen och inte minst
väl bevarade byggnader från såväl 17- som 1800 talet.
Välbesökt och lätt-tillgängligt Kulturarv från textil storhetstid
Här erbjuds studiebesök , visningar och storytelling
samt personlig guide genom Häggådalen.
Självklart kan man beställa fika och personlig visning.
På Gården återfinns även Tadvisning Råd och Kompetens som handleder, utbildar och utvecklar grupper och individer för gemensamma mål.