Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening och arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner. Har du en ide som på något sätt utvecklar Sjuhärads landsbygder kan vi stötta och hjälpa till med att förverkliga den genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Utvecklings kontoret har många kontaktytor och nätverk, vi kan ge stöd och råd i processen, men även bevilja projektstöd för ett genomförande.