Malins Makeri

Malins Makeri odlar och säljer hållbart odlade snittblommor i Ryda, Borås. Jag erbjuder buketter, arrangemang och har ett självplock. Närodlat, småskaligt och hantverksmässigt.