Material Guidance

Material Guidance Sweden AB, är ett frilanskonsultbolag som erbjuder stöd till företag genom tvärfunktionella tjänster inom hållbarhetsämne, utveckling, och kvalitetssäkring av produkter som innehåller textil, skinn eller mjuka kompositmaterial. Via vägledning inom val och vård av material, livscykelanalys inom produktutvecklingsfas, riskbedömning av leverantörer och uppförandekod/policys vill Material Guidance bidra till att flera organisationer tillverka hållbara cirkulära produkter och bygga starka värdekedjor.