14 december 2017

Miljoner till utbildning för kreatörer

Flera hundra personer inom kreativa och kulturella näringar kommer få chansen till kompetensutveckling inom digitalisering de närmaste åren. Över tre miljoner kronor tilldelades i förra veckan kreativa och kulturella näringar i Boråsregionen.

Det är svenska ESF-rådet som har delat ut medel för utbildning inom digitalisering. Målgruppen är anställda och företagare inom kreativa och kulturella näringar. Det är en omfattande satsning med en total projektbudget på strax över fyra miljoner kronor och handlar om ett utbildningsprojekt som startar i februari 2018 för att sedan löpa över två år. Först blir det en period av analys, planering och konkretion. Hösten 2018 kommer utbildningen att gå igång.
– Det är ett väldigt roligt att vi ha fått det här beskedet nu. Vi har jobbat med ansökan under sommaren och hösten. Det här är en jättechans för våra företag, kommenterar Karin Norrlander, som arbetar med organisationen Creative Cluster.

Digitalisering både i det vida och smala perspektivet blir fokus i utbildningsprojektet. Transformationen vårt samhälle genomgår just nu påverkar redan alla arbetsplatser och företag. Yrken förändras, ny kompetens behövs. Tekniken genererar nya beteenden hos människor och affärsområden, nya lösningar och sätt att driva företag på.

De kulturella och kreativa näringarna i Sjuhärad är en bransch som på många sätt bidrar till utvecklingen av samhället och näringslivet. Den består till stor del av soloföretagare. Här finns potential för omsättningsökning och nya jobb.

För ansökan har en lång rad företag inom näringen kontaktats. Behov, önskemål och vad de tror om framtiden har undersökts. Några företag kommer finnas med i en referensgrupp som börjar arbeta i februari. I den kommer också forskningsinstitutet Rise att finnas representerade.

Creative Cluster är en medlemsorganisation som jobbar med att utveckla och förbättra villkoren för kreativa näringar i Boråsregionen. Initiativet till föreningen har tagits av Borås stad.

Person med målarfärg håller händerna på ansiktet