7 oktober 2022

Open Call FORM & folk

FORM & folk är ett nätverk för kreatörer i Västra Götaland med fokus hållbarhet. FORM & folk ska bli ett starkt nätverk inom området; form, design och hantverk. Vi ska vara en drivkraft och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. Ett steg i detta är att utlysa ett Open Call för att skapa illustrationer som visar vilka vi är till för och vad vi gör.

Målet är att få en karta med tillhörande delar/vinjettbilder/symboler som gestaltar Västra Götalandsregionen och all den fantastiska verksamhet som sker här. Resultaten kommer vi sedan vilja använda på olika sätt, i olika sammanhang och på olika plattformar.

Processen är indelad i tre steg. I första steget söker man enbart med sin portfolio och sitt CV. I steg två väljer vi ut tre kreatörer för ett betalt skissuppdrag och i steg tre väljer vi en vinnare ur denna sista grupp. Färdigt resultat förväntas finnas i slutet av 2022.

Skrattande kvinna som föreläser