Pausfri

Frida på Pausfrid behandlar och utbildar dina anställda i konsten att aktivt återhämta sig och lär dem att bemästra sitt inre lugn. De kommer som de är, lägger sig ner och leds i att aktivt skifta fokus inåt. De får med sig egna verktyg för att direkt kunna tillämpa värdefulla mikropauser i sin vardag. Efteråt kan de återgå till arbetet med klarare sinne, mindre stresskänslighet och ökat fokus för resten av dagen.

Erbjud dina anställda utbildning för livet och arbeta effektivt för att förebygga psykisk ohälsa!

– Företag & privatpersoner
– Utbildningar & kurser
– Djupa samtal
– Individuellt & i grupp