5 maj 2022

Resultat och effekter av Creative Innovation år 2!

Ja nu är hela omgången för år 2 av vårt projekt Creative Innovation slut och vi har samlat in svar i en utvärdering för att se vad vi kan göra bättre för år 3, men också vad som varit bra och vilka effekter projektet medfört för våra deltagare. Inte annat än att vi blir både stolta och tacksamma för att projektet medför fler positiva effekter än vi någonsin vågat drömma om. Här publicerar vi enkät-resultatet.

Och du, nu kan man anmäla sitt intresse för år 3, maila ingrid@creative-cluster.se och skriv att du bli ännu vassare i ditt företagande eller frilansande. Förutom sex workshop ink föreläsningar så får du övningar och verktyg att arbeta med mellan träffarna, både enskilt och i grupp.

Vi hörs, och trevlig läsning!

Creative Innovation