25 oktober 2023

Träff för kulturutövare

24e oktober arrangerade vi en träff tillsammans med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Temat för träffen var kulturkluster i Sjuhärad och vände sig till kulturutövare i samma region. Först presenterade vi på Creative Cluster vår verksamhet, därefter berättade Stella Eriksson om sin nya tjänst som finansieringslots på Boråsregionen. Hon finns till för att hjälpa fler föreningar och företag att söka medel för att utveckla sina kulturpräglade verksamheter. En mycket bra investering från Boråsregionens sida kunde vi gemensamt konstatera! Sist presenterade Kulturstrateg Lisa Haeger delar av utkastet för den nya kulturplanen för Boråsregionen. Diskussionerna blev intensiva och fruktsamma och samtliga närvarande gavs möjlighet att lämna kommentarer och feedback på planen. Den klubbas igenom i början av december och vi är många som ser fram emot det. Tack Boråsregionen för en trevlig kväll och fruktsamma diskussioner.