VMG Handel AB

Hållbart och cirkulärt
Servetter och dukar av svenska kvalitetstyger som blivit kvar på lagerhyllorna. Vi förädlar lokalt efter beställning, för att undvika överproduktion.