16 november 2017

Workshop lyfter specifika villkor

Startup, finansiering, bygga relationer och få den hjälp man behöver. Det var ämnen som diskuterades under den första av tre workshops som Creative Cluster och projektet Kultur och näring arrangerade den nionde november.

Specifika villkor för företagare i kreativa- och kulturella näringar lyftes upp under korta intervjuer med sex olika företagare.

Två av företagarna var grundarna till kommunikations-, webb- och designbyrån Ella&Sigrid, Louise Svenberg och Gisela Zandén. De har efter att ha varit igång fyra år med sin verksamhet etablerat sig ordentligt. Nu har de en kundstock som de jobbar med och ett arbetssätt de trivs med. Struktur, mål och belöningar har varit ett arbetssätt som hjälpt dem framåt.

De två delägarna har tagit beslut om att ha en arbetsdag på sex timmar i stället för åtta. Det är ett sätt att arbeta som gör dem effektiva samtidigt som det möjliggör för annat i livet.

– Det har varit väldigt bra för oss, säger Louise Svenberg.

Den här serien om tre workshop är en del av projektet Kultur och näring i samspel och finansieras av Boråsregionen.

Panelsamtal framför publik