Mpya Finance

Mpya Finance är ett modernt och nytänkande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi. Mpya Finance startades 2016 av människor med bred kunskap från olika bolag och kunduppdrag. Det finns knappt något stort svenskt företag som vi inte jobbat med, brukar vi säga.

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening och arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner. Har du en ide som på något sätt utvecklar Sjuhärads landsbygder kan vi stötta och hjälpa till med att förverkliga den genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Utvecklings kontoret har många kontaktytor och nätverk, vi kan ge stöd och råd i processen, men även bevilja projektstöd för ett genomförande.

Green Spaces Venustus AB

Green Spaces designar, planerar och ritar vackra och funktionella utemiljöer och trädgårdar. Vi ger växtförslag med träd, buskar och perenner för alla årstider. Vi kan ta fram skötselplaner för en vacker utemiljö året runt. Belysningsplaner med utomhusbelysning.

De flesta är inte trädgårdsintresserade men vill ändå njuta av en vacker och lättskött utemiljö. Dessutom kan vi hjälpa dig att realisera detta oavsett om du bor i en litet radhus, villa eller del i en bostadsrättsförening. Eller kanske är du fastighetsägare och behöver en skötselplan för att utemiljön ska hållas snygg och representativ samtidigt som den är trivsam?

Vi har också kunskap kring viktiga och intressanta områden som rör utemiljö som passar för föreläsningar eller utbildningar. Vill du ha inspiration eller kunskap så kontakta oss för att få veta vad vi kan erbjuda dig eller dina anställda.

The Local Studio

Erfaren inredningsarkitekt SIR med fokus på hållbarhet och återbruk.
De miljöer vi vistas i påverkar oss – vare sig det gäller jobbet, skolan, butiken, hemmet eller någon av våra offentliga miljöer.
Jag hjälper er gärna med att skapa attraktiva, moderna och hållbara miljöer som, förutom att ta hand om flöden, funktioner och behov, dessutom kommunicerar era värderingar och identitet.
Jag är en fena på färgsättning, designkoncept, planlösning och har goda erfarenheter av att jobba med återbruk.

Cavini Management AB

Frigör din potential!

Du som kund och dina mål och utmaningar är vår utgångspunkt när vi utvecklar verksamheter och människor där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Med stort fokus på genomförande, analys och helhetsperspektiv genomförs affärsutveckling på internationell, nationell och lokal nivå.

Vad behöver ni förändra?

Näringsliv Ulricehamn AB

Vi på Näringsliv Ulricehamn ska skapa förutsättningar för att Ulricehamn ska vara en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Vi lyfter varumärket Ulricehamn så det kopplas samman med en attraktiv ort för både boende, besökare och etableringar.

Med stöd från